SUPPORT & FÖRVALTNING

Oavsett om det är Sigma som utvecklat systemet, eller om du har ett system sedan tidigare, är Care lösningen för support och vidareutveckling. Vi har mycket lång erfarenhet av applikationssupport och arbetar efter en modell där vi erbjuder support, förvaltning och vidareutveckling i form av dedikerade team. Det skapar ett stort mervärde för våra kunder.

 

 

Teamen bemannas efter behov av kompetenser och strävar hela tiden efter att effektivisera verksamheten och säkerställa att det finns en sömlös kompetensöverföring inom teamet på de delar som man arbetar med. Detta reducerar personberoendet och skapar en trygghet för både oss och våra kunder.


Till skillnad från en traditionell funktionsbaserad förvaltning där man som beställare endast får det man blivit lovad, så fokuserar vår modell på att arbeta agilt och proaktivt för att skapa största möjliga affärsnytta.Modellen erbjuder också större möjlighet till samarbete och enklare kommunikation då kunden är en naturlig del i teamet. 


I Care ingår ↓

  • Vi kan ta helhetsansvar för system och lösningar eller göra punktinsatser
  • Vidareutveckling av lösningar och system
  • Möjlighet till dygnet-runt-support, alla dagar, i Sigmas egen Service Desk
  • Applikationsdrift i Sigmas eget datacenter, on-premises, hybrid eller cloud - efter era behov
  • Service Management
  • Hantering av supportärenden
  • ITIL-baserad ITSM-process
  • Agil förvaltningsmodell
  • Möjlighet att integrera med PM3