HEDGE ADVISOR

”En trygg hantering av volymrisk för elhandel är mycket mer än bara rullande tolv.” Det var vår idé när vi skapade Hedge Advisor. Vi tänkte att med dagens framsteg inom Data Science och vårt kunnande inom både teknik och energibranschen borde vi kunna göra prognoser i världsklass.

Även om vi har stort tekniskt kunnande och mångårigt fokus på energibranschen ville vi ha med våra tänkta kunders åsikter redan från början i skapandet av vår tjänst Hedge Advisor. Med en idé och vår vision startade vi en tät dialog med flera bolag i energibranschen.

Inte bara en prognos

Prognoser i Hedge Advisor görs inte enligt samma modell för en hel portfölj, vilket är vanligt. Istället görs hela sju olika prognoser för varje anläggning och månad. Därefter väljer Hedge Advisor den prognos som mest troligt prickar utfallet. Fördelarna med flera prognoser på anläggningsnivå är att Hedge Advisor kan ta hänsyn till varje enskild anläggnings unika förutsättningar vad gäller storlek, geografiskt läge och temperaturkänslighet.

Ständig förbättring

Att göra prognoser är inte en avgränsad uppgift med en början och ett tydligt slut. Det är snarare en iterativ process där tekniken bakom hela tiden får utvecklas i takt med att omvärld och underliggande data gör det. Därför har vi valt att bygga prognosdelen av Hedge Advisor helt från grunden för att på så sätt ha all kontroll själva. Vi tror på att utveckla prognoser i samarbete med dig som kund, istället för att leverera en stängd svart låda. På så sätt kan vi tillsammans nå bästa möjliga prognos.

Det behövs inte mycket

Hedge Advisor jobbar med enkla data från dina anläggningar och avtal. Med tillägg av en tillräckligt lång förbrukningsserie, samt externa data som Hedge Advisor själv hämtar, skapas så prognoser per automatik. Hedge Advisor gör prognoser från dag ett på nya anläggningar som helt saknar en historisk förbrukningsserie. Detta tack vare de automatiska profiler som Hedge Advisor själv skapar från de andra anläggningarnas historiska förbrukning.

För att få en rättvisande prognos behöver vi ha tillförlitliga data. Därför har Hedge Advisor en kvalitetssäkringsdel där du själv kan bestämma vilka avvikelser i data som ska rapporteras tillbaka. Du kan även kategorisera in olika typer av avvikelser som varningar eller diskvalificerande fel. Utifrån det regelverk du sätter upp gör Hedge Advisor själv de åtgärder som krävs för att kunna göra en prognos på varje anläggning.

Gränssnitt för snabb överblick

När vi skapade Hedge Advisor var målet att det skulle ha ett gränssnitt i världsklass. Med vår omfattande kompetens inom User Experience (UX) kunde vi skapa ett analysgränssnitt för Hedge Advisor som presenterar prognos, förbrukning och temperaturserier bredvid varandra på ett tydligt sätt. Du kan skifta mellan portföljvyn till anläggningsvyn sömlöst, oavsett om du sitter på en surfplatta eller vid din dator. I gränssnittet kan du snabbt få en överblick över din risk, se var du ligger undersäkrad och med ett enkelt klick generera en fil för korrektionshandel. Tack vare Hedge Advisors flexibla arkitektur kan vi enkelt bygga ihop Hedge Advisor med andra system, det har vi redan testat hos flera kunder.

I Hedge Advisor finns även en flexibel taggning vilket gör att du kan få enkel koll på volymrisken, oavsett om det gäller nya anläggningar, gamla anläggningar eller anläggningar i ett visst elprisområde. Det går även att ge en bild av läget på anläggningar som inte är temperaturkänsliga eller av en viss storlek. Här är det du som bestämmer!

Hedge Advisor levereras som en tjänst vars prismodell är avsedd att passa både stora och små elleverantörer. Som användare av Hedge Advisor kommer du automatiskt med i en användargrupp där ni tillsammans får bestämma vad som ska bli nästa funktion i Hedge Advisor.

Vi kan inte trolla

Att göra bra prognoser är inte magi, det handlar bara om teknik och kunnande i kombination. Vi tror inte heller på hemligheter utan på transparens och ett nära samarbete med dig som kund. Det tycker vi ger bättre resultat än bara rullande tolv.

Så funkar Hedge Advisor

Att komma igång med Hedge Advisor går snabbt och det är enkelt att överföra den data som prognosen baseras på. Eftersom Hedge Advisor är byggt som en öppen arkitektur ersätter det inte era befintliga system utan snarare kompletterar det. Detta bidrar till att ni kan göra effektivare och mer välgrundade verksamhetsbeslut samt få mer precisa prognoser – samtidigt som ni minskar de befintliga riskerna kopplat till den finansiella handeln med el.

Vid framtagandet av denna tjänst har vi använt oss av referensgrupper där våra kunder har fått komma med input och förbättringsförslag. På så sätt har vi kunnat korsbefrukta vår IT- och branschkunskap med våra kunders verkliga behov. Detta bidrar till att Hedge Advisor är byggd utifrån de parametrar våra kunder tycker är intressanta, men även utifrån vår IT-expertis.

Process Hedge