CHURN ADVISOR

Vår tjänst Churn Advisor kartlägger kundgruppers beteende och kan genom prediktion ge en överskådlig bild över hur specifika kundgrupper agerar över tid, vilka som tenderar att stanna kvar och vilka som tenderar att lämna.

Churn Advisor är en tjänst som genererar kundrörlighetsprognoser med systematisk åtgärdshantering. Vi kan alltså genom prediktion kategorisera kundgrupper som ligger i riskzonen att byta leverantör eller säga upp ett befintligt avtal. Essensen med tjänsten bottnar i ökad förståelse för hur kunder tänker, samt frågeställningar kring vad det är som gör kunder lojala. Med Churn Advisor finns det stöd för att skapa underlag till kampanjer och andra åtgärder för att främja kundlojaliteten och stärka kundrelationen.

Churn Advisor hittar de kunder som ligger i en så kallad riskzon och hanterar denna kundgrupp utifrån givna parametrar och kampanjer. De kundgrupper som Churn Advisor tar fram är dynamiska och anpassas hela tiden utifrån nya beteendemönster hos kunden. Det innebär att vi på ett resultatrikt sätt kan följa effekten av en åtgärd eller en kampanj, samt se trender efter förändringar i omvärld och marknad.

Lär känna de lojala kunderna också

Med Churn Advisor kan du även identifiera och analysera de lojala kunderna, det vill säga de kunder som inte är i riskzonen för att byta leverantör eller säga upp sitt befintliga avtal. Vilka är de karakteristiska dragen hos en lojal kund och hur skiljer sig dessa mot de kunder som ligger i en riskzon? Denna kartläggning av kunders beteende ger en djupare förståelse för vilka kunder du har och vilka kunder du kanske skulle vilja ha fler av. Med Churn Advisor kan du följa utfallet av olika kampanjer mot olika målgrupper för att se vilken kampanj eller åtgärd som fungerar bäst till respektive målgrupp.

Överskådlighet och proaktivt arbetssätt

Med Churn Advisor får du en överskådlig bild över hur kundstocken är uppbyggd, hur specifika kundgrupper agerar över tid, vilka som tenderar att stanna kvar och vilka som tenderar att lämna eller bryta ett befintligt avtal. I längden bidrar detta till ett proaktivt arbetssätt som kan minimera kundrörlighet samtidigt som det ökar den generella förståelsen för befintliga kundstock.

Machine Learning

I och med att Churn Advisor är baserat på prediktioner om framtida utfall, följer tjänsten alltid upp faktiskt utfall med det som är predikterat. Detta bidrar till att Churn Advisor memorerar och preciserar framtida prediktioner och tar lärdom av tidigare utfall. I och med att denna process är systematisk så minskar den manuella hanteringen. På sikt minskar framtida kundtapp och skapar förutsättningar för att bättre förstå kundernas beteende.

Användarvänligt gränssnitt

Vi strävar alltid efter högsta möjliga kvalitet gällande våra tjänster. Därför har vi givetvis tagit hänsyn till våra användare. Churn Advisor erbjuder ett stilrent och användarvänligt gränssnitt som är enkelt att förstå och orientera sig i.