Vi kombinerar IT med verksamhetskunskap inom energibranschen. Genom vår unika kompetens och branschfokus kan vi tillsammans med våra kunder utveckla lösningar som ger bättre affärer. Vi vet att IT är en stark konkurrensfördel i energibranschen. Med IT-lösningar man kan göra arbetet enklare för anställda och med våra produkter kan man skapa möjligheter för bättre prognoser, prissättning och risker

Lösningar

Vi skapar lösningar för energibranschen genom att kombinera vår verksamhetskunskap med omvärldsbevakning och IT-kompetens.

Konsulter

Vi förstår energibranschens utmaningar och processer och kan erbjuda konsulter som kan hjälpa er med bland annat IT-strategi, IT-arkitektur och program- och projektledning, utifrån era specifika behov.

Support & förvaltning

Vi erbjuder support, förvaltning och vidareutveckling i form av dedikerade team och vi tar ansvar för resultatet. Vår supporttjänst Care ger trygghet och du betalar inte för mer än du behöver.

VÅRA PAKETLÖSNINGAR


HEDGE ADVISOR

Hedge Advisor är ett beslutsstöd för den finansiella handeln med el som hjälper er att göra bättre prognoser, bättre prissäkringar och ger bättre kunskap om era volymrisker.

CHURN ADVISOR

Churn Advisor är en lösning som genererar en kundrörlighetsprognos med åtgärdshantering. Vi kan genom prediktion förutspå och kategorisera kundgrupper som ligger i riskzonen för att byta leverantör. Lösningen ger även stöd för att skapa kampanjer och åtgärder för att främja kundlojaliteten och stärka kundrelationen.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er?


Joakim Victorin
Business Unit Manager Energy by Sigma
joakim.victorin@sigma.se
+46 705 32 42 19

Bättre volymprognoser med Hedge Advisor – Gävle Energisystem

Prognoser av förbrukningsvolym med hjälp av Machine Learning för finansiell elhandel. Läs mer