VÄRMEVÄRDEN

Sedan 2011har Sigma haft ett helhetsåtagande med ansvar för all IT hos Värmevärden. Åtagandet spänner över hela 12 funktionsområden.

Om Värmevärden

Värmevärden är ett energiföretag som levererar fjärrvärme till bostäder, industrier och lokaler. Verksamheten finns i 10 kommuner i mellansverige och har totalt ca 90 anställda. Värmevärden som bolag skapades 2010, men deras verksamheter har en lång erfarenhet av fjärrvärme, från mitten av 1960-talet och framåt.

I flera av Värmevärdens nät finns ett nära samarbete med industrin på orten, på det sättet kan restvärme från industrin användas till att värma bostäder och lokaler, vilket är både miljövänligt och effektivt.

Utmaningen

Värmevärden behövde utveckla sin IT-funktion med kvalitet, leveranstrygghet och effektivitet i centrum.

Lösningen

Sigma har sedan 2011 haft ett helhetsåtagande med ansvar för all Värmevärdens IT. Detta spänner över 12 funktionsområden som tillsammans utgör det systemstöd som Värmevärden behöver för att bedriva sin verksamhet, från publik webb till mätvärdes- och kunddebiteringssystem. 

Leveransorganisationen är strukturerad som ett dedikerat team, ett Core team, som består av både IT-experter från Sigma och produktägare från Värmevärden. Till skillnad från en mer traditionell funktionsleverans fokuserar teamet på att leverera största möjliga värde och att hela tiden effektivisera leveransen. Modellen medför också kortare beslutsvägar, bättre kommunikation och kvalitet samt en förbättrad time-to-market.

Samarbetet har över tid stärkts och idag har Sigma och Värmevärden en väl etablerad relation. Detta medför att Sigma har mycket god inblick i verksamheten och att vi därmed kan vara proaktiva för att tillsammans hitta nya och ännu mer effektiva lösningar.