FORTUM

För att ge överblick över kundernas engagemang samlade Sigma upp data från standardsystem i ett tjänstelager. På detta byggde vi sedan en Customer Management-portal.

Om

Fortum Värme är ett Stockholmsbaserat energiföretag som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el och levererar värme och kyla till cirka 10 000 kunder, vilket är en stor del av Stockholms invånare. Tillsammans med sina kunder har företaget bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och utsågs 2010 av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Företaget ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Fortum Värme investerade 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.

Utmaning

Det var svårt att få överblick över kundernas engagemang då informationen om kundernas affär och verksamhet var utspridd i flera olika system. Till synes enkla ingrepp blev komplicerade eftersom användaren var tvungen att manuellt kombinera informationen mellan systemen, vilket var mycket tidsödande.

Lösning

Sigmas lösning var att exponera ut all data från de olika standardsystemen via tjänster i ett tjänstelager som sedan kunde konsumeras av flera olika system. Detta gav möjligheten att bygga användarvänliga och enkla applikationer där verksamhetsprocessen blev styrande och prestanda och tillgänglighet blev nya kännetecken. Som ett led i detta byggde Sigma nästa generations Customer Management-portal som hämtar sin information från tjänstelagret. Resultatet blev att det arbete som tidigare administrerades i flera olika system samlades i ett modernt, snabbt och intuitivt gränssnitt anpassat för användaren och verksamhetsprocessen, med stor tidsbesparing som följd.