Bättre volymprognoser i Gävle med Hedge Advisor

Gävle Energisystem som är Gävle Energis och Söderhamn NÄRAs gemensamt ägda elhandelsbolag, har tecknat ett avtal med Sigma om att börja använda prognostjänsten Hedge Advisor.

Under det senaste året har det varit ett stort fokus på att utveckla Hedge Advisor inom den enhet på Sigma som fokuserar på lösningar för energibranschen, Energy by Sigma. Hedge Advisor är en lösning som skapar prognoser av förbrukningsvolym med hjälp av Machine Learning och används för finansiell elhandel.

– Med Hedge Advisor kommer vi att kunna analysera våra kunders elanvändning på ett effektivt sätt som är anpassat för framtidens behov. Det innebär minskade risker och ökad konkurrenskraft för oss, men framför allt innebär det en service och i förlängningen bättre anpassade priser för våra kunder, säger Anton Holton, VD på Gävle Energisystem.

Förstudien och införandet har gått mycket bra. Gävle Energisystems testkörningar överträffar deras mål att halvera utfallet jämfört med rullande 12 månaders prognos, vilket är den vanligaste metoden för att göra förbrukningsprognoser. Därmed halverar man även volymrisken. Träffsäkerheten i prognoserna är som störst under den kalla delen av året, när förbrukningen är som störst, vilket medför mycket goda effekter enligt Gävle Energisystem.

Modellen vi tagit fram för att göra prognoser förbättras hela tiden och vi är övertygade om att vi kommer få ännu bättre träffsäkerhet i framtiden, säger Joakim Victorin, Business Unit Manager på Energy by Sigma.

Gränssnittet i Hedge Advisor har ett stort fokus på användarvänlighet.

För mer information, kontakta
Joakim Victorin, Energy by Sigma
joakim.victorin@sigma.se
+46 705 32 42 19

Anton Holton, VD Gävle Energisystem AB
Anton.holton@gavle.se
Telefon 026 – 17 86 64
Mobil 070 – 414 04 31
http://www.gavleenergi.se

2016-04-29

Hedge Advisor
Big Data