Stort intresse för referensgrupp för Churn Advisor

Vi fortsätter insamlingen av anmälningar för att delta i referensgruppen för Churn Advisor. Intresset har varit stort, men det finns fortfarande tid att anmäla sig. 

Det är mycket roligt att intresset för att delta i referensgruppen för Churn Advisor har varit så stort. Det finns ännu tid att anmäla sitt intresse om deltagande. Kontakta i så fall Joakim Victorin (070-532 42 19). Vi kommer att inleda arbetet under februari.

2016-01-13

Churn Advisor
Big Data