Churn Advisor på Sigmas Inspirationsdag jan 2017

Intresset var stort när Energy by Sigma presenterade erfarenheter och arbetssätt i framtagandet av vår prognostjänst Churn Advisor på Sigmas Inspirationsdag i Göteborg med tema Data Science & Innovation. Titta på seminariet.

Läs mer

Bättre volymprognoser i Gävle med Hedge Advisor

Gävle Energisystem som är Gävle Energis och Söderhamn NÄRAs gemensamt ägda elhandelsbolag, har tecknat ett avtal med Sigma om att börja använda prognostjänsten Hedge Advisor.

Läs mer

Stort intresse för referensgrupp för Churn Advisor

Vi fortsätter insamlingen av anmälningar för att delta i referensgruppen för Churn Advisor. Intresset har varit stort, men det finns fortfarande tid att anmäla sig.

Läs mer

Churn Advisor på Sigmas Inspirationsdag jan 2017

Intresset var stort när Energy by Sigma presenterade erfarenheter och arbetssätt i framtagandet av vår prognostjänst Churn Advisor på Sigmas Inspirationsdag i Göteborg med tema Data Science & Innovation. Titta på seminariet.

Läs mer

Bättre volymprognoser i Gävle med Hedge Advisor

Gävle Energisystem som är Gävle Energis och Söderhamn NÄRAs gemensamt ägda elhandelsbolag, har tecknat ett avtal med Sigma om att börja använda prognostjänsten Hedge Advisor.

Läs mer

Stort intresse för referensgrupp för Churn Advisor

Vi fortsätter insamlingen av anmälningar för att delta i referensgruppen för Churn Advisor. Intresset har varit stort, men det finns fortfarande tid att anmäla sig.

Läs mer

Hedge Advisor – volymprognos för finansiell handel med el

Vi arbetar med en tjänst för volymprognos för finansiell handel med el. Vi har precis påbörjat förstudiefasen för vår första kund och fler dialoger är pågående.

Läs mer

Churn Advisor – Kundrörlighetsprognos med åtgärdshantering

Churn Advisor är en tjänst som genererar kundrörlighetsprognoser med åtgärdshantering som vi håller på att utveckla. Nu letar vi efter en referenskund.

Läs mer
Tidigare nyheter Äldre nyheter

Kategorier

Big Data

Churn Advisor

Hedge Advisor

Fler nyheter hittar du på
sigmaitc.se