Energy by Sigma är en specialistenhet inom Sigma som levererar lösningar till energibranschen. Genom vår unika kompetens och vårt fokus på energibranschen utvecklar vi IT-lösningar tillsammans med våra kunder. Av erfarenhet vet vi att våra lösningar förändrar, optimerar och skapar möjligheter för nya affärer.

LÖSNINGAR INOM IT SOM FÖRÄNDRAR OCH OPTIMERAR ENERGIBRANSCHEN.

Vi har unik kompetens med fokus på energibranschen. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi branschen, skapar möjligheter för nya affärer och hjälper dem möta både dagens och morgondagens utmaningar.

IT är en stark konkurrensfördel i energibranschen. Med våra IT-lösningar kan vi göra arbetet enklare och effektivare för våra kunder och därigenom erbjuda verktyg för bättre prognoser, prissättning och riskhantering.

Vi har många års erfarenhet av att leverera IT till energibranschen och den erfarenhet och kunskap vi byggt upp ser vi som en stor tillgång och en nyckelfaktor för att lyckas. Därför utbildar vi alla våra konsulter inom energi för att bygga vidare på och utveckla den kompetensen.

Kunskap om energibranschen + IT

Vi ger alla våra konsulter utbildning om energibranchen.

Forecasting Suite

Data science för energibranschen.

10 år och 100 konsulter

Närmare 400.000 timmars erfarenhet.

Fokus på energibranschen

Vårt fokus på energibranschen har gett oss stor erfarenhet.

Leveranskapacitet

Vi håller vad vi lovar, och levererar i tid.

Digitalisera

IT utvecklar energibranschen. Vi hjälper våra kunder till en bättre morgondag.

Vill du veta mer om oss?


Joakim Victorin
Business Unit Manager Energy by Sigma
joakim.victorin@sigma.se
+46 705 32 42 19